Blue Flower

Deze kaarten laat zien waar het College van de Malen percelen in bezit heeft.
De percelen zijn genummerd naar kadastrale gegevens.

Op onderstaande kaart van Google maps zijn de percelen die in het bezit zijn van het College van de Malen geel ingevoegd.
Aan alle kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.